dijous, 22 de novembre del 2012

Apadrinament del riu Llobregat: comencem ! (Grup de treball EM)

En la darrera reunió del Grup de treball d'Educació Ambiental del curs 2011-12 vam acordar de treballar en aquest fòrum el tema del riu. Es va plantejar, concretament, provar de centralitzar sota el concepte de Apadrinament les diferents activitats fetes, i les idees i els projectes de futur.

Ara, doncs, en aquest curs 2012-13, l'Agenda 21 Escolar de L'Hospitalet ens proposa de rependre aquest projecte en el "1r Seminari de Mediambient als centres. Intercanvi d'experiències". Aquí, en aquesta segona sessió, anomenada "El Riu Llobregat: aprofitament educatiu", intentarem d'establir el marc de l'Apadrinament, fixant-ne els criteris en aquesta plana web.

D'una banda, amb aquesta iniciativa volem reivindicar el valor i la importància de l'aprenentatge significatiu. Aplicar al món els coneixements que obtenim a l'aula o aprendre en contacte amb el món és una de les maneres d'aconseguir-ho. N'hi ha parts a les que alumnes i docents estem més acostumats, però, un riu ..., un riu no sempre el tenim tant a prop com el nostre. És cert que hi ha rius millor conservats, però aquest encara té una funció i un valor, i és testimoni excepcional d'una transformació. També volem reconèixer la utlitat de metodologies que no sempre sabem com aplicar -i més ara, en aquests temps de tanta precarietat: aprenentatge per problemes, per tasques, per projectes, aprenentatge-servei, etc. Estem segurs que el riu, i la seva visita poden esdevenir un bon camp d'experimentació i observació per motivar en l'aula les ganes de portar a terme metodologies com les esmentades.

D'altra banda, aquesta proposta conté ingredients molt importants per assolir altres objectius i competències que ens pertoca contemplar. L'aprenentatge emocional que sovint comporten activitats en entorns com el que plantegem ens porta a poder vehicular molt millor valors mediambientals com el de la protecció del medi natural, especialment en zones molt transformades per l'acció humana. En el contacte directe amb aquest entorn deteriorat, els nens i els joves poden entendre millor les amenaces que s'han estès pel planeta i el futur que aquestes deparen, i pot despertar en ells certs desitgs de defensa i de protecció. Aquestes experiències, a més els vinculen al seu entorn i motiven en ells les ganes de conèixer-lo, d'emprar-lo, i, fins i tot, d'estimar-lo.

Per encetar aquest tema, res millor que el vídeo "Un poble de riu", que resumeix molt bé tots els potencials educatius d'aquest paratge:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada